Mmmm..... cookies...

17. april 2018

2 Altaner

· Tørring af tøj på altan må kun ske under gitterhøjde. 

· Kortvarig luftning af sengetøj på altanen er tilladt. 

· Der må ikke foretages grilning e.l. på altanen. 

· Altan og afløb skal holdes rene.