Mmmm..... cookies...

Vaskeri

Der er vaskerum med vaskemaskiner på Vesterbrogade 5, 11, 15, 22, 26 og Frøjkvej 3, 5, 13, 15, 19. Vasketurskort kan erhverves/fornyes på ejendommens kontor i kontortiden eller ved indlevering i en af de dertil beregnede ”postkasser”. 

Der er opstillet tørretumblere på Vesterbrogade 11 og Frøjkvej 5, 13. 

I alle boligblokke er der tørrerum - og der rulle-/strygerum på Vesterbrogade 5, 11, 26 og Frøjkvej 5, 13. 

Der bliver ikke foretaget reparationer på maskiner på lør-, søn- og helligdage. 

Vaskedag og -tid 

Der må vaskes alle dage fra kl. 7.00 til kl. 21.00 

I den fremlagte kalender skal man skrive den ønskede vaskedag samt tid for begyndelse og afslutning 

f.eks.: 

09.00 

09.30                                     Frøjkvej 10, 3. tv. 

10.00


Bliver man forhindret, så husk at slette reservationen. 

Har man ikke påbegyndt vask 15 min. efter det anførte begyndelsestidspunkt, kan en an­den beboer overtage den reserverede vasketid. 

Maskiner / vaskerum skal rengøres efter brug. 

Tørretumblere 

De opstillede tørretumblere er til fri afbenyttelse for alle beboere og må anvendes alle dage fra kl. 7.00 til kl. 21.00.

Pris for tørretid er 1 kr. / 3 min. Der kan benyttes 1- og 5-kroner. Kapacitet er 5 kg. pr. på­fyldning 

Regler for tørrerum 

Vasketøjet skal være fjernet senest 24 timer efter ophængning, dog kan enkelte tøjstykker, som ikke er tørt, hænges sammen på én tørresnor således, at det ikke er til gene for ef­terfølgende beboere. 

Efter brug skal tørrerummet rengøres (mindst fejes).

Afdelingsbestyrelsen

Reglerne for benyttelse af Vaske- og tørrerum er senest revideret på afdelingsmødet den 12. maj 2004.